Avantajlar

• Bina içinde ayrı bir mekanik odaya ihtiyaç olmaması
• Dış ünite boyutlarının, alternatif sistemlere göre (chiller vb.) daha küçük olması
• Dış ünitelerin, modüllerden oluştukları için taşınma ve montaj kolaylıkları
• İşletme giderlerinin merkezi sistemlere oranla paylaşım kolaylığı
• Enerji veriminin (COP ve EER değerleri) yüksek, işletme giderlerinin düşük olması
• Otel, hastane gibi gün içinde ısıl yüklerin çok değişken olduğu projelerde %40’a varan enerji tasarrufu sağlanabilmesi
• Yakıt depolanmasına gerek olmaması
• Sistemin ekonomik ömrünün uzun olması
• Arsa ve inşaat maliyetlerinde azalma
• Mahallerin birbirlerinden bağımsız kontrol imkanı
• Sistemde kullanılan iç ünite modellerinin 10’dan fazla model seçeneği olması ve bunların yerlerinin daha sonra sulu sistemlere oranla kolayca değiştirilebilmesi
• Farklı tip iç ünitelerin aynı hatta bağlanabilmesi
• Kapasite arttırımının kolaylıkla yapılabilmesi
• İç ünitelerdeki serpantinlerin fan-coil sistemi iç ünitelerine nazaran daha küçük, dolayısıyla fanlarının da daha küçük olması nedeniyle iç ünitelerin daha sessiz çalışabilmeleri
• Zonlama ve ısı geri kazanımı vasıtasıyla aynı zamanda hem ısıtma hem soğutma yapılabilmesi
• Her türlü otomasyona bağlanma kolaylığı (gelişmiş merkezi kumanda seçenekleri)
• Çevre ile ilgili özellikler (CO2 emisyonu düşük ve Kyoto protokoluna uygundur)
• R407C ve R410A soğutucu akışkanlarının ısı taşıma kabiliyetinin suya göre daha fazla olması nedeniyle boru kesitlerinin çok daha küçük olması
• Soğutucu akışkan daha hızı kontrol edilebildiği için mevsim geçişlerinde esneklik ve sürat sağlanması
• İç ünitelerin uzaktan ayarlanabilir menfez kanatları vasıtasıyla ısıtma ve soğutmada daha iyi bir dağılım sağlanabilmesi
• Sabit oda sıcaklığı kontrolunun (+-0.5 C) elektronik genleşme valfleri vasıtasıyla hassas olarak sağlanabilmesi
• İşletme için uzman teknik kadroya gerek olmaması • Yedekleme gereksinimi olmaması
• Sistemde kullanılan bakır boruların işçilik ve montajının kolay ve süratli olması
• Bakım kolaylığı
• Bina Yönetim Sistemi vasıtasıyla odalardaki sicaklik kontrolu, yetki alma verme, enerji tasarrufuna yönelik programlama, raporlama, arızanın yerinin belirtilmesi, her mahallin harcadığı enerji maliyetinin hesaplanması, haftalık işletim programları vs.nin yapılabilir olması
• Kompresörlerin eşit sürede eşit dağılım esası ile sıralı olarak çalıştırılabilmeleri
• Dış ünitedeki kompresörlerden birinin arızalanması halinde, sadece arızalanan kompresörün devre dışı bırakılarak sistemin çalışmaya devam edebilmesi
• Aynı şekilde iç ünitelerden birinin arızalanmasının diğerlerini etkilememesi

Dezavantajlar

• Taze hava imkanlarının sınırlı olması ve ilave sistemler gerekebilmesi
• İlk yatırım bedelinin göreceli olarak fazla olması
• Servis için özel ekip gerekmesi
• Drenaj ihtiyacının (özellikle tavan tiplerinde) sorun olabilmesi
• Soğutucu akıskan maliyetinin yüksekliği
• Bir noktadan sıcak veya soğuk üflemenin mahallerde konforu olumsuz etkileyebileceği
• Nemlendirme gerektiğinde ilave havalandırma sistemleri düşünülmesi ihtiyacı (primer hava)
• Nem almanın kısıtlı oluşu
• İç ünite filtre cinslerinin standart ve sınırlı oluşu
• Seçilen markaya göre iç ünitelerde ses olabilmesi
• İyi tasarım yapılmazsa, çok sıcak veya çok soğuk bölgelerde sorun çıkabilmesi
• Tavan tipi ünitelerde ısıtma modunda sıcak havayı aşağıya indirmek için fan devrinin arttırılmasının gerekebilmesi (ses de artacaktır)
• Boru boylarında kısıtlama olması
• Servis mahal içinde olduğu için zorluklar; özellikle asma tavan içindeki ünitelerin servisinin zahmetli oluşu
• Asma tavan içinde iç ünite olduğu takdirde, yangın algılama-söndürme ihtiyacının ortaya çıkması
• Asma tavan içinde drenaj boruları meyilinin kısıtlı oluşu, drenaj zorlukları
• Yasanılan hacimlerdeki her iç üniteye drenaj borusu ve elektrik bağlantısı çekilmesi zorunluluğu
• Bazı projelerde, üretim ülkeleri kısıtlılığı nedeniyle kabul edilmesinin zorluğu ve